คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ดวงกมล   สุริยงค์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-134
3000-1202กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ2-0-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชย.39,ชย.310
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชย.35,ชย.36
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชฟ.35,ชฟ.36
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชอ.35
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชส.31
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชย.38,ชย.37
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชค.31,ชค.32
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชธ.32,ชธ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชอ.31,ชอ.32
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชย.311,ชย.312
543 
‹--------- 3000-1202 ---------›
สชอ.ม611,สชอ.ม612
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชย.34,ชย.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชฟ.310,ชฟ.39
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชธ.33
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชฟ.38,ชฟ.37
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชฟ.34,ชฟ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชอ.33,ชอ.34
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชย.32,ชย.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี