คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชัยชนะ   จารุกรสกุล
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวิศกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ 2/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-33
hr02-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.16
721 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.18
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.12
721 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.17
721 
‹------------------ 3104-2202 ------------------›
สชฟ.ม629
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.11
721 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชฟ.19
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชฟ.22,ชฟ.21
721 
ชฟ.19
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.14
721 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.110
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.13
721 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.15
721 
ชฟ.21,ชฟ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี