คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายชัยชนะ   จารุกรสกุล
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวิศกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ 1/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-210
2104-2120การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม1-3-220
2104-8501โครงการ0-0-44
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.15,ชฟ.16
721 
‹---------------------------- 2104-2120 ----------------------------›
ชฟ.34
 
ชฟ.12,ชฟ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.19
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-8501 ----------------------------›
ชฟ.35,ชฟ.36
724 
‹--------- 2104-2120 ---------›
ชฟ.37
 
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
724 
‹--------- 2104-2120 ---------›
ชฟ.37
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹---------------------------- 2104-2120 ----------------------------›
ชฟ.36
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹---------------------------- 2104-2120 ----------------------------›
ชฟ.310
721 
‹---------------------------- 2104-2120 ----------------------------›
ชฟ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี