คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.นุชจานี   กล้าลอด
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาบช.บ การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-210
30200-0003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-26
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ3-0-312
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹------------------ 3200-0003 ------------------›
สชถ ม.621
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชท.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹------------------ 3200-0003 ------------------›
สชค.เครือข่า ม.621
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชถ.31,ชถ.32
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชก.32,ชก.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชก.34,ชก.33
422 
‹------------------ 3200-0003 ------------------›
สชค.มัลติ ม.621,สชค.มัลติ ม.622
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹------------------ 30200-0003 ------------------›
สชบ. ม.611,สชบ. ม.612
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชส.32,ชส.31
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹------------------ 3200-0003 ------------------›
สชส.ม621
422 
‹------------------ 30200-0003 ------------------›
สชบ. ม.614,สชบ. ม.613
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสาวเบญญาภา อ่อนน้อม)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี