คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.นุชจานี   กล้าลอด
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาบช.บ การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ.
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-230
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3201-8501โครงการ0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชฟ.36,ชฟ.35
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชฟ.34,ชฟ.33
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชอ.35
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชธ.32,ชธ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชย.29,ชย.210
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชช.31
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชฟ.37,ชฟ.38
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชฟ.39,ชฟ.310
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชย.214,ชย.213
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชอ.31,ชอ.32
422 
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชบ. ม.625,สชบ. ม.626
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชอ.33,ชอ.34
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชธ.33
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชฟ.32,ชฟ.31
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชก.26,ชก.25
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชย.212,ชย.211
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹---------------------------- 3201-8501 ----------------------------›
สชบ. ม.625,สชบ. ม.626
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นางสาวภานินธ์ บัวพา )
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี