คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสัญชัย   สุขเกษม
ตำแหน่งครุอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-18
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-226
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2000-1601 ---------›
ชฟ.34,ชฟ.33
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชถ ม.611
‹--------- 2000-1601 ---------›
ชฟ.36,ชฟ.35
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชฟ.ม611,สชฟ.ม612
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชย.28,สชย.27
‹--------- 2000-1601 ---------›
ชฟ.39,ชฟ.310
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชฟ.ม618,สชฟ.ม617
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชฟ.ม613,สชฟ.ม614
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชย.24,สชย.23
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชบ. ม.611,สชบ. ม.612
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชบ. ม.615,สชบ. ม.616
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชฟ.ม619
‹--------- 2000-1601 ---------›
ชฟ.37,ชฟ.38
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชบ. ม.613,สชบ. ม.614
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชฟ.ม615,สชฟ.ม616
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชย.21,สชย.22
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชย.26,สชย.25
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี