คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายณัฐภัทร   เหมือนคิด
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20128-2007โปรแกรมยูทิลิตี้1-2-212
20128-2103งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา0-4-212
20128-2110การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา1-2-212
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹---------------------------- 20128-2103 ----------------------------›
ชค.23
325 
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
ชค.11
325 
‹------------------ 20128-2110 ------------------›
ชค.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
ชค.14
323 
‹---------------------------- 20128-2103 ----------------------------›
ชค.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹---------------------------- 20128-2103 ----------------------------›
ชค.25
 
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชค.12,ชค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 20128-2110 ------------------›
ชค.33
334 
‹------------------ 20128-2110 ------------------›
ชค.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
325 
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
ชค.12
325 
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
ชค.13
325 
‹------------------ 20128-2110 ------------------›
ชค.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี