คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายธัชวัฒน์   ศรีพนากุล
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอ.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20128-2006การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-216
20128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-24
20128-2114พื้นฐานการสร้างแอนิเมชั่น1-2-212
20128-8001ฝึกงาน0-2-42
hr02-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹---------------------------- 20128-2006 ----------------------------›
ชค.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹------------------ 20128-2114 ------------------›
ชค.13
334 
‹---------------------------- 20128-2006 ----------------------------›
ชค.32
 
‹--------- 20128-8001 ---------›
ชค.21,ชค.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹------------------ 20128-2114 ------------------›
ชค.11
334 
‹------------------ 20128-2114 ------------------›
ชค.14
 
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชค.23,ชค.24
 
ชค.24,ชค.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹---------------------------- 20128-2006 ----------------------------›
ชค.34
324 
‹---------------------------- 20128-2101 ----------------------------›
ชค.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹---------------------------- 20128-2006 ----------------------------›
ชค.33
334 
‹------------------ 20128-2114 ------------------›
ชค.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี