คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนน.ส.ปรานี   ศรีมันตะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ1-2-221
30126-0012Specific English for Aircraft Maintenance Technician 21-4-35
40000-1101การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
225 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
สชอ.แพทย์ ม.621
225 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
สชค.เครือข่า ม.621
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
225 
‹---------------------------- 40000-1101 ----------------------------›
ทล.บ.คอมพิวเตอร์11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
225 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
สชย.ม624,สชย.ม623
‹------------------ 30126-0012 ------------------›
สอย.(ม.6)21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
225 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
สชธ.ม626,สชธ.ม625
225 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
สชฟ.ม621,สชฟ.ม622
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
225 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
สชค.ซอฟต์(ม.6)21
225 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
สชบ. ม.621,สชบ. ม.622
‹--------- 30126-0012 ---------›
สอย.(ม.6)21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี