คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทล.บ.ไฟฟ้า21
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขางาน เทคโนโลยีไฟฟ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4104-2403มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า 0-9-39
4104-2407เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 0-9-39
4104-2501โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 0-9-39
4104-2601การฝึกปฏิบัติเทคโนโลยี 0-9-39
 รวม  0-36-12 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 4104-2407 ----------------------------›
 นายสถิระ กาญจันดา
‹---------------------------- 4104-2601 ----------------------------›
 นายสุนทร ดอนชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 4104-2407 ----------------------------›
 นายสถิระ กาญจันดา
 นายสถิระ
725 
‹--------- 4104-2403 ---------›
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 4104-2601 ----------------------------›
 นายสุนทร ดอนชัย
 นายสุนทร
‹-------------------------------------------------------- 4104-2403 --------------------------------------------------------›
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹---------------------------- 4104-2501 ----------------------------›
 นายโชคชัย แสนโท
724 
‹------------------------------------- 4104-2501 -------------------------------------›
 นายโชคชัย แสนโท


ลงชื่อ...................................................
( นายจำรัส ชนะสิงห์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี