คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนางเสาร์วันดี   ผ่านเมือง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-320
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-26
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
443 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชผ.ม626
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
443 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชธ.12
444 
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
สชผ.ม614
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹------------------------------------- 30901-1002 -------------------------------------›
สชร. ม.611
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
443 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชผ.ม622
443 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชผ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
สชผ.ม611
443 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชผ.ม624
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเทพลิขิต ศิริวงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี