คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.ศิริยาพร   สำเภา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2xx1กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-02
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-26
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-24
20102-2110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี0-6-26
20102-2301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น2-0-24
20102-8001ฝึกงาน0-2-42
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-39
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  11  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
‹--------- 20102-2005 ---------›
ชก.13,ชก.14
634 
‹--------- 20102-2005 ---------›
ชก.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
สชผ.21,สชผ.22
638 
ชก.33,ชก.34
638 
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
ชก.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
‹--------- 20102-2301 ---------›
ชก.33,ชก.34
634 
‹--------- 20102-2005 ---------›
ชก.12,ชก.11
634 
‹--------- 20102-2301 ---------›
ชก.32,ชก.31
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชผ.ม613,สชผ.ม614
‹--------- 20102-8001 ---------›
ชก.21,ชก.22
‹--------- 20000-2xx1 ---------›
ชก.22,ชก.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
สชผ.ม625,สชผ.ม626
635 
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
สชผ.ม622,สชผ.ม621
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
614 
‹---------------------------- 20102-2110 ----------------------------›
ชก.34
‹--------- 20102-2110 ---------›
ชก.34
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี