คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายปัญญวัฒน์   จันทร์ชัยภักดิ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
30000-2xx1กิจกรรมสถานประกอบการ0-0-01
30102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-315
30102-5101งานเครื่องมือกล 10-0-61
30102-8002ฝึกงาน 10-0-22
30102-8501โครงงาน4-0-48
30102-9006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล1-3-24
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 30102-2005 ----------------------------›
สชผ.ม624
632 
สชผ.ม624
‹---------------------------- 30102-9006 ----------------------------›
สชผ.ม616
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-8501 ----------------------------›
สชผ.ม625,สชผ.ม626
‹--------- 30102-8002 ---------›
สชผ.14,สชผ.13
‹--------- 30000-2003 ---------›
สชผ.ม625,สชผ.ม626
‹---------------------------- 30102-8501 ----------------------------›
สชผ.24,สชผ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สชผ.ม625,สชผ.ม626
632 
‹------------------------------------- 30102-2005 -------------------------------------›
สชผ.24
สชผ.13,สชผ.14 สชผ.14,สชผ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 30102-2005 ----------------------------›
สชผ.22
632 
สชผ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี