คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.จุฑารัตน์   แสงรูจี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-24
20102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-24
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-37
30102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-35
30102-8501โครงงาน4-0-44
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ2-3-310
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
635 
‹--------- 20102-2006 ---------›
ชก.33,ชก.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹---------------------------- 30102-9002 ----------------------------›
สชผ.ม625
638 
สชผ.ม625
632 
‹------------------------------------- 30102-2005 -------------------------------------›
สชผ.ม626
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹---------------------------- 30102-9002 ----------------------------›
สชผ.ม622
633 
สชผ.ม622
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชผ.22,สชผ.21
‹---------------------------- 30102-8501 ----------------------------›
สชผ.22,สชผ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
635 
‹--------- 20102-2006 ---------›
ชก.32,ชก.31
635 
‹--------- 20102-2007 ---------›
ชก.15
‹-------------------------------------------------------- 30102-2001 --------------------------------------------------------›
สชผ.ม616
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
ชก.32
สชผ.21,สชผ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี