คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายอุกฤษฎ์    จันดาบุตร
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.อุตสาหกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-321
30102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล31-6-37
30102-9006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล1-3-24
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2001 ----------------------------›
สชผ.ม614
‹------------------ 30102-2001 ------------------›
สชผ.ม614
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 30102-2001 --------------------------------------------------------›
สชผ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชผ.24,สชผ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-9006 ----------------------------›
สชผ.ม611
‹-------------------------------------------------------- 30102-2103 --------------------------------------------------------›
สชผ.ม626
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2001 ----------------------------›
สชผ.24
‹------------------ 30102-2001 ------------------›
สชผ.24
สชผ.23,สชผ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี