คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายโชคชัย   สายสะอาด
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล2-0-22
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-215
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-216
hr02-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชฟ.ม6210,สชฟ.ม629
ชช.21
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
สชผ.ม615
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชฟ.ม624,สชฟ.ม623
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชฟ.ม621,สชฟ.ม622
‹--------- 20101-2007 ---------›
ชย.211
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชฟ.ม625,สชฟ.ม626
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชช.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชฟ.ม627,สชฟ.ม628
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
สชย.ม612
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
สชย.ม615
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
สชย.ม613
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเอกพร วรรณประภา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี