คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายสุขวิทย์    จันทวารี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ.1/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟ้า1-6-321
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-35
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า2-3-315
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  44  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
722 
‹---------------------------- 30104-2007 ----------------------------›
สชฟ.ม628
722 
สชฟ.ม628
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
สชฟ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
722 
‹---------------------------- 30104-2007 ----------------------------›
สชฟ.ม627
722 
สชฟ.ม627
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B2 
‹---------------------------- 20104-2009 ----------------------------›
ชฟ.22
7B2 
‹--------- 20104-2009 ---------›
ชฟ.22
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
7B2 
ชฟ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B2 
‹---------------------------- 20104-2009 ----------------------------›
ชฟ.24
7B2 
‹------------------ 20104-2009 ------------------›
ชฟ.24
7B2 
ชฟ.11,ชฟ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹------------------------------------- 30104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.ม629
7B2 
‹-------------------------------------------------------- 20104-2009 --------------------------------------------------------›
ชฟ.26
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี