คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายเจษฎาภรณ์   ศรีหาพงษ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ.(ม.6) 2/7-8
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-28
30104-2101อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-3-325
30104-8501โครงงาน4-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
737 
‹---------------------------- 30104-2101 ----------------------------›
สชฟ.ม627
737 
สชฟ.ม627
737 
‹---------------------------- 30104-8501 ----------------------------›
สชฟ.ม627,สชฟ.ม628
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
737 
‹---------------------------- 30104-2101 ----------------------------›
สชฟ.ม628
737 
สชฟ.ม628
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
737 
‹---------------------------- 30104-2101 ----------------------------›
สชฟ.ม629
737 
สชฟ.ม629
737 
สชฟ.ม625
737 
‹---------------------------- 30104-2101 ----------------------------›
สชฟ.ม625
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
737 
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
ชฟ.39
737 
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
ชฟ.37
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
737 
‹---------------------------- 30104-2101 ----------------------------›
สชฟ.ม6210
737 
สชฟ.ม6210
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี