คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.ม629
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1202กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-22
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2104วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-35
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-33
3100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  24-18-29 42
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
 นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า
741 
‹------------------------------------- 3104-2201 -------------------------------------›
 นายเจริญพร เจตอธิการ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
728 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
 นายสุวภัทร อมรคำตัน
425 
‹------------------ 3200-0003 ------------------›
 น.ส.ณภัสนันท์ กำลังหาญ
721 
‹------------------ 3104-2202 ------------------›
 นายชัยชนะ จารุกรสกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹------------------------------------- 3104-2006 -------------------------------------›
 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
‹--------- 3000-2003 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
227 
‹--------- 3000-1202 ---------›
 นางศิรินณา ดอนชัย
7B7 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
541 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 น.ส.สุธาสินี หาญชนะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
736 
‹------------------------------------- 3104-2104 -------------------------------------›
 นายอนุรักษ์ กลางแก้ว
738 
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี