คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.ปัญญา   บุญเล่ห์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาทล.บ.เทคโนโลยีโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาโยธา
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ปวช.2 กลุ่ม 3,4
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20100-1011ฝึกฝีมืองานไม้1-6-314
20121-2103เครื่องจักรกลงานไม้0-6-212
20121-2108งานเชื่อมเบื้องตน1-3-24
20121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-312
30106-2025นวัตกรรมงานก่อสร้าง2-0-22
hr02-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  54  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  17  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2103 ----------------------------›
ชธ.23
‹--------- 20121-2103 ---------›
ชธ.23
‹---------------------------------------------- 20121-2103 ----------------------------------------------›
ชธ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2112 ----------------------------›
ชธ.31
‹-------------------------------------------------------- 20100-1011 --------------------------------------------------------›
ชธ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
สชธ.13
สชธ.ม624
‹--------- 30106-2002 ---------›
สชธ.ม624
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชธ.24,ชธ.23
‹------------------ 30106-2002 ------------------›
สชธ.ม624
ชธ.24,ชธ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2108 ----------------------------›
ชธ.32
‹---------------------------------------------- 30106-2002 ----------------------------------------------›
สชธ.ม621
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30106-2025 ---------›
สชธ.13
‹-------------------------------------------------------- 20100-1011 --------------------------------------------------------›
ชธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี