..::::++ ระบบบริหารงานหลักสูตรออนไลน์ (Curriculum Management System Online) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ++:::::..

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
กำหนดการ เปิดระบบจัดตารางเรียน ตารางสอน Online    ลบ

รายการ
วันปฏิบัติ
หมายเหตุ
ประชุมจัดทำตารางเรียน  27 สิงหาคม 2557  หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าหมวดวิชาและผู้เกี่ยวข้อง
จัดทำตารางในระบบ Now!!    8-9 กันยายน 2557  หัวหน้าแผนกวิชาและวิชาการแผนกเทคนิคพื้นฐาน
จัดทำตารางในระบบ  10-14 กันยายน 2557  แผนกวิชาชีพ
จัดทำตารางในระบบ   15-17 กันยายน 2557  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ปรับปรุงตารางเรียน   18-19 กันยายน 2557  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและคณะกรรมการจัดทำตารางสอน
ตรวจสอบตารางเรียน โรเนียว เข้าเล่ม   22-26 กันยายน 2557  คณะกรรมการตรวจสอบตารางสอน
ขออนุมัติตารางเรียน 29-30 กันยายน 2557  คณะกรรมการจัดทำตารางสอน
เปิดภาคเรียน 2/2557
-แจกตารางเรียนทุกระดับ
27 ตุลาคม 2557 ที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
** ส่งโครงการสอน
** ส่งแผนการสอนฐานสมรรถนะวิชาชีพทุกรายวิชา
31 ตุลาคม 2557 ที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

** ส่งบันทึกหลังการสอนทุกวิชา ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป ส่ง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

อ่าน 2388 เขียนโดย admin2 [ ] วันที่ 2014-09-07 18:19:01   


.::วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000::.
.::หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047 หมายเลขโทรสาร (045) 261077::.
.:::+++ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี +++:::.

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-4525-5047

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.