คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.38
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-22
20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37
20101-8501โครงงาน 4-0-44
20000-1503ทักษะชีวิตและสังคม 2-0-22
20101-2110งานประดับยนต์ 1-3-24
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr03-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  17-23-24 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹---------------------------- 20101-8501 ----------------------------›
 นายหลักชัย เล็กเมฆา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2109 ----------------------------›
 นายธนากร คณาจันทร์
‹------------------ 20101-2109 ------------------›
 นายธนากร คณาจันทร์
‹--------- 20101-2107 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
 นายหลักชัย
 
‹--------- 20000-2005 ---------›
 นายหลักชัย เล็กเมฆา
‹---------------------------- 20101-2110 ----------------------------›
 นายกตนนท์ นาทัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
422 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
444 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
 นายสถาพร แสวงแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹--------- 20000-1503 ---------›
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี