คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20103-2001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 0-6-26
20103-2007เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1-3-24
20103-2010มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 2-0-22
20103-2209งานเชื่อมแก๊ส 0-6-26
20000-1505อาเชียนศึกษา 1-0-11
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  9-31-19 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายพงษ์ธวัช พวงศรี
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายพงษ์ธวัช พวงศรี
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.สิริขวัญ สิงห์อ่อน
431 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2209 ----------------------------›
 นายศตวรรษ วารินทร์
‹--------- 20103-2209 ---------›
 นายศตวรรษ วารินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2007 ----------------------------›
 นายศตวรรษ วารินทร์
522 
 น.ส.นฤมล
 นายสมาน
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายสมาน ภาณะรมย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20103-2010 ---------›
 นายสมาน ภาณะรมย์
515 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นางอรทัย ซาเสน
‹--------- 20000-1603 ---------›
 น.ส.ชุติมา ศรีเมืองซอง
522 
 น.ส.นฤมล
544 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2001 ----------------------------›
 นายศตวรรษ วารินทร์
‹--------- 20103-2001 ---------›
 นายศตวรรษ วารินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายวิทยา กองตระกูลดี )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี