คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชท.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โทรคมนาคม
สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20119-2009การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง 1-3-24
20119-2011การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 2-3-35
20119-2012ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-3-24
20119-2101โครงข่ายสายตอนนอก 1-3-24
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  8-16-12 24
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20119-2011 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ
 ว่าที่ ร.ต.คมกริช
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
543 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นางจินตนา จินดาศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20119-2009 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ
 ว่าที่ ร.ต.คมกริช
‹--------- 20000-2005 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20119-2012 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20119-2101 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( ว่าที่ ร.ต. คมกริช สายพิณ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี