คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.25
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
30101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
30101-2007งานทดลองเครื่องกล 2-2-34
30101-2006งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 2-3-35
30101-8501โครงงาน 4-0-44
30101-2105งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-35
30101-2109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr05-0002โฮมรูม 0-1-01
 รวม  26-20-33 46
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 ดร.อาคม ปาสีโล
‹--------- 30000-1608 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ฐิตารีย์รัตน์ อาญาเมือง
‹------------------------------------- 30101-2109 -------------------------------------›
 นายพิศาล นันทะสาร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2007 ----------------------------›
 นายนรา เดชะคำภู
‹---------------------------- 30101-8501 ----------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นางทิพวรรณ สายพิณ
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
 นายอภิสิทธิ์
 
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์
524 
 นายธนาธร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2003 ------------------›
 น.ส.ไพลิน แนวจำปา
‹------------------ 30101-2002 ------------------›
 ดร.อาคม ปาสีโล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2105 ----------------------------›
 ส.อ.เดชศรี พนมเขต
 ส.อ.เดชศรี
‹------------------------------------- 30101-2006 -------------------------------------›
 นายพิศาล นันทะสาร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี