คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทล.บ.ไฟฟ้า21
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขางาน เทคโนโลยีไฟฟ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4104-2403มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า 0-9-39
4104-2407เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 0-9-39
4104-2501โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 0-9-39
4104-2601การฝึกปฏิบัติเทคโนโลยี 0-9-39
 รวม  0-36-12 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 4104-2407 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
‹------------------------------------- 4104-2407 -------------------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 4104-2501 ----------------------------›
 นายสถิระ กาญจันดา
 นายสถิระ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 4104-2403 ----------------------------›
 นายสุนทร ดอนชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 4104-2601 ----------------------------›
 นายโชคชัย แสนโท
‹------------------------------------- 4104-2601 -------------------------------------›
 นายโชคชัย แสนโท
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 4104-2403 -------------------------------------›
 นายสุนทร ดอนชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 4104-2501 ----------------------------›
 นายสถิระ กาญจันดา


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี