คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทล.บ.การผลิต21
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต
สาขางาน เทคโนโลยีการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
40102-2404เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 0-9-39
40102-2405เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม 0-9-39
40102-2406ระบบควบคุมอัตโนมัติ 0-9-39
40102-2603การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตระบบโลจิสติกส์ 0-9-39
 รวม  0-36-12 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 40102-2404 ------------------›
 นายชนะ สุทธิประภา
‹------------------ 40102-2405 ------------------›
 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 40102-2404 ---------›
 นายชนะ สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 40102-2404 ----------------------------›
 นายชนะ สุทธิประภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 40102-2406 ----------------------------›
 นายชนะ สุทธิประภา
‹------------------ 40102-2405 ------------------›
 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 40102-2406 -------------------------------------›
 นายชนะ สุทธิประภา
‹------------------ 40102-2405 ------------------›
 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี