คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.ม625
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง 2-2-34
30101-2007งานทดลองเครื่องกล 2-2-34
30101-2104งานปรับอากาศยานยนต์ 2-3-35
30101-2106งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 2-3-35
30101-8501โครงงาน 4-0-44
30101-2308ปัญหาพิเศษงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 2-3-35
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
hr05-0002โฮมรูม 0-1-01
 รวม  19-20-26 39
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2003 ------------------›
 น.ส.ภัทราวรรณ ชิมชม
‹------------------------------------- 30101-2106 -------------------------------------›
 นายถาวร สีถาการ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2104 ----------------------------›
 นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม
 นายสรรพสิทธิ์
512 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นางทิพวรรณ สายพิณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2308 ----------------------------›
 นายวัฒนา ทองเทพ
 นายวัฒนา  นายจตุรงค์
‹--------- 30000-2004 ---------›
 นายจตุรงค์ อ่อนสาร
‹---------------------------- 30101-8501 ----------------------------›
 นายจตุรงค์ อ่อนสาร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2007 ----------------------------›
 นายนรา เดชะคำภู
222 
‹--------- 30000-1204 ---------›
 น.ส.ทิพยดา สาระชาติ
524 
 นายธนาธร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2005 ----------------------------›
 น.ส.ภัทราวรรณ ชิมชม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี