คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชอ.ม622
ประเภทวิชา
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายชูเกียรติ ประมุขกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
30105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 2-3-35
30105-2005การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2007ไมโครคอนโทลเลอร์ 2-3-35
30105-2101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
30105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3-0-33
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  19-22-25 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹------------------------------------- 30105-2005 -------------------------------------›
 นายพรศักดิ์ บุญพา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-2007 ----------------------------›
 นายทรงศักดิ์ สัตนาโค
 นายทรงศักดิ์
627 
‹--------- 30000-1203 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์ พละศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-2101 ----------------------------›
 นายพรศักดิ์ บุญพา
 นายพรศักดิ์
627 
 ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายชูเกียรติ ประมุขกุล
 นายชูเกียรติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-1001 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์
 ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์
‹------------------------------------- 30105-2003 -------------------------------------›
 นายอรุณ ชุมอาจ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-2002 ----------------------------›
 นายชูเกียรติ ประมุขกุล
 นายชูเกียรติ
‹------------------ 30105-9002 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี