คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชค.ฮาร์ด ม.621
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30128-1002ดิจิทัลเทคนิค 2-3-35
30128-2003การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต 2-3-35
30128-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-3-35
30128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2-3-35
30128-2006ระบบฐานข้อมูล 2-2-34
30128-2102การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัวและ IoT 2-3-35
30128-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  18-24-25 42
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
344 
‹---------------------------- 30128-2003 ----------------------------›
 นายชวินทร์ พลหาญ
344 
 นายชวินทร์
312 
‹------------------------------------- 30128-1002 -------------------------------------›
 นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน
 
 ว่าที่ ร.ต.วิทยา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
342 
‹---------------------------- 30128-2007 ----------------------------›
 นายณัฐพล เทพมา
342 
 นายณัฐพล
431 
‹------------------------------------- 30128-2102 -------------------------------------›
 นายชวาล แข็งแรง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
343 
‹---------------------------- 30128-2006 ----------------------------›
 นายชนินทร์ พบลาภ
 
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายชวินทร์ พลหาญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30128-2005 ----------------------------›
 นายอิทธิพล สุขเติม
 นายอิทธิพล
223 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
 นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายครูพิเศษพละ 1
325 
‹------------------------------------- 30128-2105 -------------------------------------›
 นายบัญชา หาแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี