คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชส.ม621
ประเภทวิชา
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร 0-6-36
30106-2005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร 1-3-24
30106-2006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
30106-2102วางแผนและจดัการงานก่อสร้าง 1-2-23
30106-2105ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
30106-8501โครงงาน 4-0-44
30106-2104ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  18-23-27 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
‹---------------------------- 30106-8501 ----------------------------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
‹------------------ 30106-2102 ------------------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
‹---------------------------- 30106-2104 ----------------------------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-2006 ----------------------------›
 น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
‹--------- 30106-2006 ---------›
 น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายพีรคุปต์ ทิพย์จันทร์
 นายพีรคุปต์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-2003 ----------------------------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
‹--------- 30106-2003 ---------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
‹---------------------------- 30106-2005 ----------------------------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30106-2105 ------------------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
225 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
 น.ส.ปรานี ศรีมันตะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอุทัย ไชยวิเศษ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี