คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชธ.ม621
ประเภทวิชา
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 2-3-35
3121-2003การประมาณราคางานโยธา 2-2-34
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
3121-2007วัสดุงานทางและการทดสอบ 2-2-34
3121-2104วิศวกรรมการทาง 3-0-33
3121-2105วิศวกรรมฐานราก 3-0-33
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  24-11-27 35
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2007 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ศรีนวล ประเสริฐ
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2006 ----------------------------›
 นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์
‹---------------------------- 3121-2003 ----------------------------›
 นายกิติศักดิ์ แนวบุตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3121-2104 ------------------›
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายทวี ห้วยทราย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2001 ----------------------------›
 นายดุลยวัต รักษ์พงศ์
 นายดุลยวัต
524 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทวี
431 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นางสุภาพร ไชยชนะ
‹------------------ 3121-2105 ------------------›
 นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี