คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชธ.ม625
ประเภทวิชา
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30121-2003ปฐพีกลศาสตร 2-2-34
30121-2001การทดสอบวัสดุงานโยธา 1-4-35
30121-8502โครงงาน 1 2-0-22
30106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  15-22-24 37
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
222 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
 น.ส.ทิพยดา สาระชาติ
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 นายณัฐวรรธน์ เกษกุล
‹------------------------------------- 30121-2001 -------------------------------------›
 นายชาติชาตรี เวียงจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-2003 ----------------------------›
 นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์
‹--------- 30000-2003 ---------›
 น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
 
 น.ส.ประไพสุข
‹------------------ 30106-2001 ------------------›
 น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-2002 ----------------------------›
 นายเดชณรงค์ ดอกบัว
‹--------- 30106-2002 ---------›
 นายเดชณรงค์ ดอกบัว
‹--------- 30121-8502 ---------›
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
‹------------------ 30106-2001 ------------------›
 น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี