คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอย.(ม.6)21
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ช่างอากาศยาน
สาขางาน ช่างอากาศยาน
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30126-0012Specific English for Aircraft Maintenance Technician 2 1-4-35
30000-1103การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-33
30126-1006Aircraft Maintenance Procedures 2-0-22
30126-2019Propeller 1-2-23
30126-2116Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 1 3-0-33
30126-2117Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 2 3-0-33
30126-2118Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 3 2-2-34
30126-2119Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 4 3-0-33
30126-2120Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 5 2-3-35
30126-8501โครงงาน 4-0-44
30126-2121Gas Turbine Engine1 2-3-35
30126-2122Gas Turbine Engine2 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  29-19-35 48
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุรพงศ์
‹---------------------------- 30126-8501 ----------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30126-0012 -------------------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์ พละศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายสุรพงศ์ กันตะบุตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹------------------ 30000-1103 ------------------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี