ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1201052111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2201052112 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3201052114 โทรศัพท์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4201052118 การเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5201052119 เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6201052121 หุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7201058001 ฝึกงาน*-2-4 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8201058501 โครงงาน0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9201061001 พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10201061002 พื้นฐานงานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11201061003 พื้นฐานงานปูน0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12201061004 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13201061005 พื้นฐานงานสำรวจ0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14201061006 กลศาสตร์โครงสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15201062001 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร0-12-4 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16201062002 เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17201062003 เขียนแบบงานโครงสร้าง0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18201062004 ประมาณราคางานโครงสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19201062005 ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20201062006 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21201062007 การระดับเพื่องานก่อสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22201062008 หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23201062009 งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24201062010 งานสีเพื่องานก่อสร้าง0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25201062011 การอ่านแบบงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26201062101 ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-4 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27201062102 งานปูนตกแต่งผิว0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28201062103 ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29201062104 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30201062105 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31201062106 งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32201062107 ไฟฟ้าในอาคาร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33201062108 การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34201062109 งานเชื่อมเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35201062113 ความปลอดภัยในการก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36201062114 คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37201062115 กลศาสตร์โครงสร้าง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38201062116 งานซ่อมบำรุงและรักษาอาคาร0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39201062117 เทคนิคคอนกรีต2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40201068501 โครงงาน4-0-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41201081001 พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42201081002 วัสดุก่อสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43201081003 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44201081004 พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45201082001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46201082002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47201082003 การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48201082004 การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49201082005 การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50201082006 การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2015 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.