ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731015104 งานเทคนิคยานยนต์ 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731018001 ฝึกงาน*-*-4 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731018002 ฝึกงาน 1*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731018003 ฝึกงาน 2*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731018501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731022001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731022002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731022003 โปรแกรม ซี เอ็น ซี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731022004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซี เอ็น ซี1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731022005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731022006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731022007 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731022101 เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731022102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2 1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731022103 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 31-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731022107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731022201 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731022202 กรรมวิธีการผลิตแม่พิมพ์โลหะ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731022207 ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731022208 เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731025001 งานเครื่องมือกล 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731025002 งานเครื่องมือกล 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731025101 งานเครื่องมือกล 11-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731025102 งานเครื่องมือกล 2*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731025103 งานเครื่องมือกล 3*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731025104 งานเครื่องมือกล 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731028002 ฝึกงาน 1*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731028003 ฝึกงาน 2*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731028501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731029001 เทคนิคการประมาณราคา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731029002 เทคนิคการอบชุบโลหะ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731029003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731030001 กระบวนการเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731030002 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731030003 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731030004 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731032001 วัสดุในงานเชื่อม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731032002 การออกแบบรอยต่อ และสัญลักษณ์ในงานเชื่อม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731032003 มาตรฐานงานเชื่อม 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731032004 เทคโนโลยีการเชื่อม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731032005 วัสดุและโลหะวิทยา2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731032006 งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731032007 ทดสอบวัสดุ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731032102 โลหะวิทยางานเชื่อม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731032103 การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731032104 การทดสอบงานเชื่อมโดยทำลาย2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731032105 การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731032303 งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731032304 งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.