ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15730002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25730002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35730002003  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45730002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55730011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65730011002 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75730012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85730012006 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731000001 งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731000002 เขียนแบบเทคนิค1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731000003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731000004 วัสดุช่าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731000005 งานวัดละเอียด1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731000006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731000007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731000008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731000009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731000101 กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731000102 กลศาสตร์ของไหล3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731000104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731000105 ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731000109 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731000116 การออแบบเครื่องจักรกล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731000117 การควบคุมคุณภาพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731000125 การจัดการความปลอดภัย1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731000301 ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731010001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731010002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731010003 งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731012001 งานส่งถ่ายกำลัง2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731012002 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731012003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731012004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731012005 งานทดลองเครื่องกล1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731012101 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731012102 งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731012104 งานไฟฟ้ายานยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731012105 งานปรับแต่งเครื่องยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731012106 งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731012107 งานเกียร์อัตโนมัติ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731012108 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731012111 งานตัวถังและพ่นสียานยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731012112 งานปรับอากาศยานยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731012215 การถ่ายเทความร้อน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731015101 งานเทคนิคยานยนต์ 1*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731015102 งานเทคนิคยานยนต์ 2*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731015103 งานเทคนิคยานยนต์ 3*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731015104 งานเทคนิคยานยนต์ 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731018001 ฝึกงาน*-*-4 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731018002 ฝึกงาน 1*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.