ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121031003 ปฎิบัติโลหะแผ่น0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221031004 การเชื่อมโลหะ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321031005 งานเชื่อมแก๊ส 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421031006 งานเชื่อมไฟฟ้า 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521031007 งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621032101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721032102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821032103 โลหะวิทยาเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921032104 งานเชื่อมโลหะ 10-12-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021032105 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121032106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221032107 งานพลาสติก*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321032108 งานเชื่อมโลหะ 30-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421032109 งานเชื่อมโลหะ 40-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521032110 งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนี่ยม*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621032111 งานท่อ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721032112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อมโลหะ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821032113 งานสี1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921032114 งานเชื่อมซ่อมบำรุง*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021032115 งานชุบเคลือบผิวโลหะ4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121032117 งานพลาสติก1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221032119 งานเชื่อมท่อ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321032121 งานทดสอบวัสดุ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421032122 งานระบบท่อระบายอากาศ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521032123 งานโครงสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621032124 งานเชื่อมซ่อมบำรุง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721032201 การเชื่อมโลหะ 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821032202 งานเชื่อมไฟฟ้า 30-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921032203 งานเชื่อมไฟฟ้า 40-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021032204 งานโครงสร้าง*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121032205 งานเชื่อมแก๊ส 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221032206 งานเชื่อมและซ่อมบำรุงเบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321032207 เขียนแบบโครงสร้าง1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421032208 โครงสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521032210 งานทดสอบวัสดุ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621032211 โลหะวิทยาเบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721032212 งานอบชุบโลหะ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821035001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921036007 งานทดสอบวัสดุ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021036008 งานระบบท่อระบายอากาศ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121038001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221041001 เขียนแบบไฟฟ้า1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321041002 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 12-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421041003 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 22-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521041004 ท.การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621041005 ป.การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721041006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821041007 หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921041008 ทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021041009 ปฎิบัติมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.