คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.รุ่งอรุณ   ไตรวงษ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวท.บ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-212
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-0-26
20000-1503ทักษะชีวิตและสังคม2-0-22
20000-1505อาเชียนศึกษา1-0-111
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-210
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
546 
‹--------- 20000-1403 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
546 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชก.14,ชก.13
546 
ชธ.34,ชธ.33
546 
ชฟ.39,ชฟ.310
546 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.32,ชย.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
546 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชก.15
546 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชก.11,ชก.12
546 
ชฟ.32,ชฟ.31
546 
ชธ.32,ชธ.31
546 
ชก.32,ชก.31
546 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.39,ชย.310
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
546 
ชก.34,ชก.33
546 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.35,ชย.36
546 
ชอ.11,ชอ.12
546 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชฟ.33,ชฟ.34
546 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.34,ชย.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
546 
‹--------- 20000-1403 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
546 
‹--------- 20000-1503 ---------›
ชย.35,ชย.36
546 
‹--------- 20000-1403 ---------›
ชฟ.15,ชฟ.16
546 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชส.11
546 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชค.11,ชค.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
546 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชค.13,ชค.14
546 
ชฟ.35,ชฟ.36
546 
ชฟ.37,ชฟ.38
546 
ชช.11
546 
ชฟ.33,ชฟ.34
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี