คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนางจุฬาพรรณ์   คณารักษ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.ไฟฟ้าสื่อสาร
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-224
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-310
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  1  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.14
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.110
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.18
‹------------------------------------- 20105-2005 -------------------------------------›
ชอ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2005 ----------------------------›
ชอ.12
ชอ.12 สชอ.ม612,สชอ.ม611
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.16
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.12
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ยฟ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี