คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.คมกริช   สายพิณ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวศบ.
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3119-0005งานพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคม2-3-35
3119-2005ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่1-3-28
3119-2006ระบบสื่อสารวิทยุ1-3-24
3119-2010เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคม1-3-28
3126-1004Electronic Fundamentals for Aviation Maintenance2-2-38
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3119-2010 ----------------------------›
สชท. ม.611
‹------------------------------------- 3119-0005 -------------------------------------›
สชท. ม.611
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3126-1004 ----------------------------›
สอย.(ม.6)11
‹---------------------------- 3126-1004 ----------------------------›
สอย.(ม.6)12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3119-2006 ----------------------------›
สชท. ม.621
‹--------- 3000-2002 ---------›
สชท. ม.611,สชท.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3119-2005 ----------------------------›
สชท. ม.621
‹---------------------------- 3119-2010 ----------------------------›
สชท.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3119-2005 ----------------------------›
สชท.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเผด็จศึก แสนุวงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี