คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20106-1002พื้นฐานงานไม้ 0-6-26
20106-1003พื้นฐานงานปูน 0-6-26
20106-1005พื้นฐานงานสำรวจ 0-6-26
20106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-26
20106-2006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
20106-2103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ 0-6-26
20000-1505อาเชียนศึกษา 1-0-11
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  7-36-18 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
 น.ส.นฤมล
‹--------- 20106-1005 ---------›
 นายวิศวชิต จันทร์เกษ
‹---------------------------- 20106-1005 ----------------------------›
 นายวิศวชิต จันทร์เกษ
525 
 น.ส.ชนิศากาญจน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20106-1002 ----------------------------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
‹--------- 20106-1002 ---------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
‹--------- 20106-2006 ---------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20106-1003 ----------------------------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
‹--------- 20106-1003 ---------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
 นายภาวัช
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
643 
‹---------------------------------------------- 20106-2002 ----------------------------------------------›
 นายครู ชส.1 1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
223 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ พันธ์พิพัฒน์
‹---------------------------------------------- 20106-2103 ----------------------------------------------›
 นายครู ชส.1 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นางสาวธิดารัตน์ บุญดล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี