คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายสมลักษณ์   ศรีพนากุล
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ.(ม.6)2/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20104-2104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-232
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B8 
‹---------------------------- 20104-2104 ----------------------------›
ชฟ.38
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B8 
‹---------------------------- 20104-2104 ----------------------------›
ชฟ.35
7B8 
‹---------------------------- 20104-2104 ----------------------------›
ชฟ.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B8 
‹---------------------------- 20104-2104 ----------------------------›
ชฟ.36
7B8 
‹--------- 20104-2104 ---------›
ชฟ.37
7B8 
‹--------- 20104-2104 ---------›
ชฟ.37
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B8 
‹---------------------------- 20104-2104 ----------------------------›
ชฟ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B8 
‹---------------------------- 20104-2104 ----------------------------›
ชฟ.34
7B8 
‹---------------------------- 20104-2104 ----------------------------›
ชฟ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี