คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ   ทนงจิตร
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.ม.วิศกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ ม.6 2/9
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20104-2111ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-224
30104-1002วงจรไฟฟ้า 12-3-35
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-33
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
hr05-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  11  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
สชฟ.16
738 
‹------------------ 30104-2202 ------------------›
สชฟ.11,สชฟ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
ชฟ.24
738 
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
ชฟ.25
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
ชฟ.27
738 
‹--------- 20104-2111 ---------›
ชฟ.28
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชฟ.ม629
738 
‹--------- 20104-2111 ---------›
ชฟ.28
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
ชฟ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
ชฟ.23
738 
สชฟ.ม629
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี