คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.ม617
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 1-6-37
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-24
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-35
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37
30104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  9-29-17 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B1 
‹------------------------------------- 30104-0003 -------------------------------------›
 นายสุพัฒน์ นามเหลา
7B1 
‹--------- 30104-0003 ---------›
 นายสุพัฒน์ นามเหลา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A3 
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
 นายเอกฉัตร พลรัตน์
7A8 
‹-------------------------------------------------------- 30104-0004 --------------------------------------------------------›
 น.ส.สาวิตรี คำศิริ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
733 
‹------------------------------------- 30104-0002 -------------------------------------›
 น.ส.สุวรรณา โกศัลวัตน์
728 
 นายสุวภัทร
728 
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายสุวภัทร อมรคำตัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0011 ----------------------------›
 นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย
‹------------------ 30100-0011 ------------------›
 นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี