คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายศตวรรษ   วารินทร์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
20103-2003ทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-24
20103-2004ทดสอบแบบไม่ทําลายสภาพ1-3-24
20103-2005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 10-6-26
20103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม2-0-22
20103-2010มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น2-0-22
20103-2201เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 20-6-26
20103-2208ระบบท่อ1-3-24
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชฟ.28
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2003 ----------------------------›
ชช.21
‹--------- 20103-2010 ---------›
ชช.21
‹--------- 20103-2009 ---------›
ชช.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2201 ----------------------------›
ชช.31
‹--------- 20103-2201 ---------›
ชช.31
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชช.11
ชช.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2005 ----------------------------›
ชช.21
‹--------- 20103-2005 ---------›
ชช.21
‹---------------------------- 20103-2004 ----------------------------›
ชช.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2208 ----------------------------›
ชช.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเอกพร วรรณประภา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี