คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.
กลุ่ม
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายภัทรพงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 น.ส.เสาวภา
 
 น.ส.คุณากร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 ว่าที่ ร.ต.วิทยา
 
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายอิทธิพล นราชัย
 
 นายอิทธิพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสวัสดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
‹---------------------------- 3128-8003 ----------------------------›
 นายชวินทร์ พลหาญ
 
‹------------------ 30000-1102 ------------------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
 
‹---------------------------- 2128-8001 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี