คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส.
กลุ่ม
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
 นางพนิดา องค์สวัสดิ์
 
 นายสถิระ
 
‹------------------ 3128-5101 ------------------›
 นายชวินทร์ พลหาญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 น.ส.ภัทราภรณ์
 
‹---------------------------- 3102-8002 ----------------------------›
 นายบุญรอด พีระเวคิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
‹--------- 3128-8002 ---------›
 นายสนอม ทิพยรัตน์สุนทร
 
 นายชนินทร์
 
 นายดุลยวัต
 
 นายสุวภัทร
 
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายภาสรรค์ แก้ววิเศษ
 
 นายมีนา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายเฉลิมชัย
 
 น.ส.พัชรา
 
 นายอิทธิพล
 
‹------------------ 3128-5102 ------------------›
 นายชวินทร์ พลหาญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
‹---------------------------- 3104-8002 ----------------------------›
 นายยศสรัล แสงสาย
 
‹---------------------------- 2121-8001 ----------------------------›
 นายศรัณย์ ประมูลพงศ์
 
 น.ส.คุณากร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี