คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.ประภาพรรณ   กำทอง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-216
20105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-28
20105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-28
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.13
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.19
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2004 ----------------------------›
ชอ.11
‹---------------------------- 20105-2004 ----------------------------›
ชอ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2104 ----------------------------›
ชอ.32
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชอ.11,ชอ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.11
‹---------------------------- 20105-2104 ----------------------------›
ชอ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี