คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   531
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-23
2O000-1302วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพอุตสาหกรรม1-2-23
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
3O000-1302วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร2-2-34
40000-2202วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  86  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  47     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
‹------------------ 30000-1306 ------------------›
นายธานินทร์ สันตะวงษ์
‹---------------------------- 3O000-1302 ----------------------------›
น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2O000-1302 ------------------›
นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
‹--------- 3O000-1302 ---------›
น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย
‹---------------------------- 3O000-1302 ----------------------------›
น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2O000-1302 ------------------›
นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
นายอิทธิวัฒน์
‹--------- 20000-1302 ---------›
นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
‹---------------------------- 3O000-1302 ----------------------------›
น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1302 ---------›
นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
‹---------------------------- 3O000-1302 ----------------------------›
น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................................... ( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี