คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   543
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-12
3000-1202กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  66  ชั่วโมง  ปวช.  62  ชั่วโมง  ปวส.  4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 3000-1202 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี