คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายสุรพงษ์   สามแก้ว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวศ.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-28
20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-28
20105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-22
20105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลัง1-3-28
20105-8501โครงงาน0-4-44
30105-8501โครงงาน4-0-44
30105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-33
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
ชอ.12
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
ชอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.17
‹---------------------------- 20105-2112 ----------------------------›
ชอ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30105-9002 ------------------›
สชอ.22,สชอ.21
‹--------- 20105-2101 ---------›
ชอ.32,ชอ.31
‹--------- 20000-2006 ---------›
ชอ.31,ชอ.32
ชอ.31,ชอ.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2112 ----------------------------›
ชอ.31
‹---------------------------- 30105-8501 ----------------------------›
สชอ.ม621,สชอ.ม622
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-8501 ----------------------------›
ชอ.31,ชอ.32
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี