คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายวีระพล   นันตะเสน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-321
20101-2102งานจักรยานยนต์1-6-314
hr02-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
ชย.12
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
ชย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
ชย.15
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
ชย.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
ชย.19
ชย.19 ชย.28,ชย.27
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชย.27,ชย.28
‹--------- 20101-2101 ---------›
ชย.19
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2102 ----------------------------›
ชย.110
‹------------------ 20101-2102 ------------------›
ชย.110
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2102 ----------------------------›
ชย.17
‹------------------ 20101-2102 ------------------›
ชย.17
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี