คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายฐิติกร   ยืนยั่ง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-321
20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-314
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 20101-2109 --------------------------------------------------------›
ชย.35
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2109 ----------------------------›
ชย.37
‹------------------ 20101-2109 ------------------›
ชย.37
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
ชย.110
ชย.110 ชย.18,ชย.17
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชย.17,ชย.18
‹--------- 20101-2101 ---------›
ชย.110
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 20101-2101 --------------------------------------------------------›
ชย.18
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
ชย.14
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
ชย.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี